Προκήρυξη θέσης Ψυχολόγου

 

 

Αγαπητές/οί Κυρίες/ιοι

 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε για τη θέση Ψυχολόγου.

Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των βιογραφικών όλων των υποψηφίων, θα επικοινωνήσουμε με τους επικρατέστερους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της θέσης και τα κριτήρια επιλογής του Ιδρύματος, ώστε να προγραμματίσουμε μια συνέντευξη.

Σας ευχαριστούμε και πάλι για το ενδιαφέρον σας και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην αναζήτηση εργασίας σας.

]]>